STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hương Giang Số 4 Ngõ 53 Linh Lang Ba Đình 01684657390
2 Nhà Thuốc 103 17 Nghĩa Dũng, Phúc Xá Ba Đình 0903486097